រៀបការហើយអូនឈប់គ្នាឲ្យបងឮទៀតបានទេ ឈប់មានសម្ពាធព្រោះតែបងទៅ
អូនត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធល្អ នោះអនាគតអូននឹងបានល្អ!!!!!!!!!!!!!!!!!
បទ : រៀបការហើយឈប់ឈ្លោះគ្នាឲ្យបងឮ ( Official Lyric Video )
ដឹកនាំសម្តែង : គីម ផល្លីន
ថតដោយ : គីម ផល្លីន
និពន្ធទំនុកច្រៀង : ដេវិនសីុ
បទភ្លេង : Ronan
កាត់តរូបភាព : គីម ផល្លីន
ច្រៀងដោយ : កែវ វាសនា
FULL MV នឹងចេញឆាប់ៗេនះហើយ