បទ៖ ស្មោះគេខ្លាំងគេចាប់ផ្តើមក្រឡុក
ច្រៀងដោយ៖ គូម៉ា
ដឹកនាំសម្ដែង ៖ រ៉េត
និពន្ធMelody និងទំនុកច្រៀង ៖ យឹម តាស្រង់
និពន្ធបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង
ថតដោយ ៖ ភារិន-ចិន-ដា
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#729907# 📞
🎼Metfone: *1772*5231001#📞
🎼Smart: *855*850986# 📞
📲ស្ដាប់បទចម្រៀងថ្មីៗជាមួយ Town Music App
– សម្រាប់ iOS ៖ https://apple.co/2Hb79Zn
– សម្រាប់ Android ៖ http://bit.ly/2GAaZOW ———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production] Like us on: http://www.fb.com/OfficialTownProduction Subscribe now: http://www.youtube.com/TownProduction Website : http://www.townproduction.com.kh